Sponsor serwisu:

kostka brukowa Kraków

Żuraw hydrauliczny - maszyna do zadań specjalnych

2018-01-21
Żuraw hydrauliczny - maszyna do zadań specjalnych

Żuraw hydrauliczny to rozwiązanie wykorzystujące napęd odmienny od napędu ręcznego oraz elektrycznego, powszechny w urządzeniach o charakterystycznych cechach i zastosowaniu. żurawiki z napędem hydraulicznym używane są w odniesieniu do potrzeby osiągnięcia bardzo dużych sił przy niewielkich rozmiarach maszyny, osiągnięcia bezstopowej zmiany prędkości ruchu, a również zastosowania niewielkich sił do sterowania pracą nawet bardzo dużych maszyn. Stosowany w żurawiach hydraulicznych napęd hydrauliczny to aparatura, której funkcją jest transportowanie energii mechanicznej od źródła do odbiornika za pośrednictwem płynu roboczego. Działanie układu napędowego hydraulicznego oparte jest na prawie Pascala.

Prawo to mówi, że jeśli na ciecz zamkniętą w szczelnym pojemniku oddziałuje się zewnętrznym ciśnieniem, to w środku wytwarza się ciśnienie o analogicznych wielkościach. Generatorem energii są w układach hydraulicznych najczęściej różnego typu pompy, zasilające aparaturę cieczą pod stosownym ciśnieniem. Napędy tego typu wykorzystywane są w rozmaitych branżach przemysłu. Ich głównymi zaletami są nieduże gabaryty, ścisła budowa oraz trwałość i niezawodność. Wadą jest podatność na zapowietrzenie oraz duży koszt instalacji. Napęd hydrauliczny spełnia w żurawiu hydraulicznym różne funkcje ruchu. Najpowszechniej stosuje się go tam, gdzie części urządzenia działają na mechanizmie wysuwu. Zwyczajowym zastosowaniem napędu hydraulicznego jest w tym przypadku np. wysuwanie ramienia bądź jego unoszenie. Wysuw ramienia używany jest w żurawiach hydraulicznych wtedy, kiedy żąda się od tego urządzenia opcji dodatkowego powiększenia promienia obsługiwanego obszaru. Ramię takich żurawi hydraulicznych skonstruowany jest na mechanizmie wysuwu teleskopowego, a mechanizm wysuwu jest realizowany jest z zastosowaniem mechanizmów hydraulicznych.

W takich sytuacjach nie stosuje się wciągników zamontowanych na wózku jezdnym, a osprzęt do zawieszenia ładunku jest zamontowany na końcu wysięgnika. Inną funkcją wykonywaną zazwyczaj z zastosowaniem tego rodzaju napędu jest w żurawików hydraulicznych układ podnoszenia wysięgnika. Rozwiązanie tego typu stosuje się w sytuacjach, w których konstrukcja budynku wymaga dodatkowej opcji podniesienia wysięgnika, np. w żurawiach hydraulicznych, które pracują pod skośnym dachem. Wspornik podpierający wysięgnik w takim żurawiu hydraulicznym wykonany jest z zastosowaniem napędzanego hydraulicznie układu wysuwu teleskopowego. Zaletą żurawi hydraulicznych jest możliwość zastosowania zdalnego sterowania prędkością pracy, oparte na zmianie parametrów pracy pompy.

Sponsor serwisu:

www.hidrogarne.pl