Wieża mieszkalna w Żelaźnie

2018-03-23
Wieża mieszkalna w Żelaźnie

Najbardziej interesującym zabytkiem wsi Żelazna jest stojąca po dziś dzień w centrum wieża. Warto zaznaczyć, że historycy mają dosyć odmienne zdanie co do jej przeznaczenia, jednakże na ogół w opracowaniach krajoznawczych można przeczytać, że jest to średniowieczna wieża mieszkalna. W tamtym czasie książęta niezbyt chętnie dawali własnym rycerzom zgodę na budowę dworów czy też zamków, z obawy wzrostu ich siły, stąd też rycerze chcąc ominąć ten zakaz budowali dla siebie wieże mieszkalne, jakie równocześnie były budowlami obronnymi.

Taka wieża stoi również w Siedlęcinie. Natomiast jeśli chodzi o wieżę, która stoi w Żelaźnie to coraz to częściej słyszy się opinie, iż była to budowla cywilna, a świadczyć o tym mogą znajdujące się na wieży detale architektoniczne, takie jak dosyć wąskie strzelnice, które w przypadku wieży obronnej usytuowane byłyby dużo wyżej, czy też pozostałości wykuszu, który w przypadku wieży obronnej był z tył a nie jak ma to tutaj miejsce z przodu. Pod koniec XVIII wieku Historyk Józef Kögler napisał, iż wieża pełniła funkcję suszarni słodu posiadającą piec na dolnej kondygnacji oraz suszarniami na wyższych. Bazując na tych informacjach można wywnioskować, iż wieża ta powstała w XVI bądź też na początku XVII wieku. Niestety w trakcie wojny 30-letniej wieża razem z większością wsi spłonęła. Jednakże w 1727 roku została ona przebudowana na budynek mieszkalny. W trakcie II wojny światowej znajdował się w niej mały obóz pracy. Wieża została odremontowana w 1966 roku i pełniła funkcję stanicy harcerskiej oraz była miejscem pamięci narodowej. Niestety nigdy nie doczekała się realizacji planów jakie były wobec niej, przez co w kolejnych dziesięcioleciach stała ona pusta i powoli niszczała. Aktualnie jest ona własnością osoby prywatnej, która powoli ją remontuje.