Rośliny na piasku

2017-11-12
Rośliny na piasku

Czy na piaszczystej działce można mieć zadbany ogród? Oczywiście! Trzeba tylko wybrać odpowiednie gatunki roślin i przed ich posadzeniem starannie przygotować glebę. Jeżeli ziemia w ogrodzie jest sucha i piaszczysta, to lepiej zrezygnować z uprawy wymagających roślin i posadzić gatunki pochodzące z suchych siedlisk. Z takimi siedliskami najczęściej kojarzą się nam rozchodniki, dlatego najchętniej sadzimy je w piasz­czystych miejscach. Jest jednak dużo innych gatun­ków roślin, które mogą rosnąć w niezbyt urodzajnej i suchej glebie. Warto też uprawiać rośliny jednoroczne, które szybko ozdobią nasz ogród licznymi, wielobarwnymi kwiatami. Na suchych zie­miach dobrze rosną: aksamitki, dimorfoteka mieszań­cowa, kosmos pierzasty, maczek kalifornijski, nagie­tek lekarski, nasturcja większa, portulaka wielkokwia­towa, ubiorek okółkowy.

Ich korzenie, które jeszcze przez jakiś czas po posadzeniu korzystają ze związ­ków organicznych zawartych w ziemi wypełniającej doniczkę, łatwiej się przystosowują do nowych, trud­niejszych warunków. Większość gatunków roślin na ziemiach piaszczy­stych rośnie słabo - przede wszystkim dlatego, że jest ona często sucha. Ogród na  żyznych ziemiach jest bardziej zieleńszy co  spowodowane jest tym, że woda i składniki mineralne zatrzymywane są przez drob­niutkie cząstki ilaste (ziemia gliniasta) lub przez próchnicę (jej źródłem jest torf, pochodząca z lasów ziemia liściowa czy ziemia kompostowa).