Rodzaje kredytów

2018-04-02
Rodzaje kredytów

W dwudziestym pierwszym wieku bardzo popularną formą finansowania różnych inwestycji w przedsiębiorstwie, czy pokrycia kosztów remontu domu lub nowego samochodu jest pożyczenie pieniędzy od banku. W wielkim skrócie kredyt jest to rodzaj umowy. Jest ona zawierana pomiędzy kredytodawcom a kredytobiorcom. Klient zobowiązuje się do spłaty długu wraz z odsetkami, a kredytodawca (na przykład bank) deklaruje przelanie ustalonej kwoty na konto klienta. Abstrahując, rodzajów kredytów jest całe mnóstwo; inne może uzyskać osoba indywidualna, a inne przedsiębiorca.

Ci pierwsi mogą ubiegać się na przykład o kredyt dewizowy – jest to kredyt walutowy, w innej walucie niż złoty; komercyjny – kredyt wakacyjny; bardzo popularny hipoteczny – na zakup nieruchomości; lombardowy – krótkoterminowy; konsolidacyjny – zsumowanie wszystkich kredytów i tak dalej. Firma może dostać następujące kredyty: obrotowy, factoring (finansowanie dostaw towaru), inwestycyjny, linia kredytowa (limit zadłużenia), leasing (współfinansowanie maszyn, urządzeń, samochodów). Wśród tylu rodzajów kredytów na pewno każdy znajdzie coś dla siebie.